Rekrutacja

Zapisy do przedszkola odbywają się w pierwszym tygodniu marca, w wyznaczonych godzinach (szczegóły - w lutym).

Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie:

  • otrzymanej w przedszkolu i wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka do przedszkola,

  • innych dokumentów (np. zaświadczeń) wymaganych w niektórych sytuacjach,

  • rozmowy z rodzicami.

Informacje na temat naszego przedszkola, jego specyfiki, warunków itp. można uzyskać podczas wstępnej rozmowy (marzec), na zebraniu informacyjnym (dotyczy rodziców dzieci przyjętych) oraz na naszej stronie internetowej.

Spotkanie z przyjętymi dziećmi i ich rodzicami odbywa się w maju lub czerwcu. Dzieci zapoznają się z nauczycielami, poznają otoczenie przedszkola i sale zabaw. W ramach spotkania dzieci mają możliwość swobodnej zabawy i zabawy zorganizowanej, wybierają swój znaczek rozpoznawczy.

31 października odbędzie się BAL ŚWIĘTYCH. Przebrania za wybranego świętego obowiązkowe!
24 października o godz. 11.00 będziemy się modlili z dziećmi za misje podczas Mszy świętej. Zapraszamy chętnych do udziału!

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Projekt i wykonanie platypus.pl