Plan dnia

6:45 - 8:15 - Schodzenie się dzieci

  • Zabawy według zainteresowań
  • Praca indywidualna z dzieckiem
  • Przygotowanie do śniadania

 

8:30 - 9:00 - Śniadanie - Grupa II i Grupa III

8:45 – 9:15 - Śniadanie - Grupa I

  • Zajęcia edukacyjne dostosowane do rozwoju i możliwości każdego dziecka
  • Zabawy w sali i w plenerze

 

11:30 – 12:00 - Obiad - Grupa II i Grupa III

12:00 - 12:30 - Obiad - Grupa I

  • Odpoczynek poobiedni
  • Udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności dzieci

 

14:25 – 15:15 - Podwieczorek

15:15 – 16:15 - Zajęcia i zabawy dowolne

  • Troska o ład i porządek w sali
  • Rozchodzenie się dzieci
W piątek, 23 lutego, o godz. 9.30, dzieci będą uczestniczyły we Mszy świętej w kaplicy sióstr. Zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i dzieci na DZIEŃ OTWARTY w naszym przedszkolu, który odbędzie się 24 lutego 2024 roku, w godzinach 10.00 - 11.30.

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Projekt Platypus wykonanie Tako