Projekt i wykonanie platypus.pl

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędzie się w poszczególnych grupach o godz. 15.30 w następujące dni: we wtorek, 31 stycznia - grupa "Jeżyki" w środę, 1 lutego - grupa "Biedronki" w czwartek, 2 lutego - grupa "Żabek"
Drodzy Rodzice! Od 9 do 31 stycznia 2023r. będzie można pobierać DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA w roku szkolnym 2023/2024.
Rodzinny Bal Karnawałowy odbędzie się w niedzielę 12 lutego 2023 w "Patio" Szkoły Podstawowej w Ksawerowie. W programie 13.00 - bigos, 13.15 - bajka "Kot w butach" w wykonaniu rodziców; 14.00 - 17.00 - zabawy prowadzone przez wodzireja p. Piotra Pająka. Przebrania obowiązkowe! Zapraszamy!

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które:

  • zna swoją godność dziecka Bożego i wie, że jest kochane przez Boga jako Ojca

  • odznacza się umiłowaniem Kościoła

  • czynnie uczestniczy w życiu religijnym (codzienna modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, Matki Bożej,św. Józefa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus)

  • zna i przestrzega wartości moralne, takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość; rozróżnia zachowania dobre i złe

  • posiada umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

  • wykazuje się postawą patriotyczną

  • jest samodzielny, utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

  • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji

  • jest otwarte na świat wartości estetycznych

  • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

Model absolwenta