Opłaty

CZESNE

150 zł - od dziecka 

120 zł - drugie i kolejne dziecko

 

dzienna stawka żywieniowa

Trzy posiłki – 10 zł. Dwa posiłki – 8 zł.

Odliczenia za nieobecność (od trzech dni) będą dokonywane w następnym miesiącu.

 

fundusz rekreacyjny 

opłata miesięczna - 20 zł 

 

gimnastyka korekcyjna (2 razy w tygodniu)

opłata miesięczna: 45 zł 

30 zł - drugie i kolejne dziecko

 

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15. dnia każdego miesiąca:

- w biurze: w czwartki w godz. od 15.00 do 16.15

- na konto bankowe: 10 1240 3044 1111 0000 2955 4577 

Zapraszamy na mszę świętą 21 grudnia o 15.30, która odbędzie się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ksawerowie. Po mszy świętej odbędą się krótkie "występy" świąteczne naszych przedszkolaków.

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Projekt Platypus wykonanie Tako