Opłaty

CZESNE

220 zł - od dziecka 

180 zł - drugie i kolejne dziecko

 

dzienna stawka żywieniowa

Trzy posiłki – 13 zł. Dwa posiłki – 10 zł.

Odliczenia za nieobecność (od trzech dni) będą dokonywane w następnym miesiącu.

 

fundusz rekreacyjny 

opłata miesięczna - 20 zł 

 

gimnastyka korekcyjna (2 razy w tygodniu)

opłata miesięczna: 45 zł 

30 zł - drugie i kolejne dziecko

 

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15. dnia każdego miesiąca:

- w biurze: w czwartki w godz. od 15.00 do 16.15

- na konto bankowe: 10 1240 3044 1111 0000 2955 4577 

28 maja wybieramy się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Michałówce.
Zapraszamy na Mszę świętą 17 maja o 9.30, podczas której będziemy się modlić za kochanych Rodziców.
28 maja 2024 o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie z o. Pawłem Kowalskim jezuitą na temat: "Modlitwa dla zabieganych". Opieka nad dziećmi zapewniona.

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Projekt Platypus wykonanie Tako