Aktualności

08 września 2023

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego

8 września podczas Eucharystii wraz z ks. Proboszczem Andrzejem Ścieszko modliliśmy się o Boże błogosławieństwo w nowym roku przedszkolnym.

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Projekt Platypus wykonanie Tako