Aktualności

30 kwietnia 2024

Jubileuszowy Konkurs plastyczny

REGULAMIN JUBILEUSZOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WSPOMNIENIA Z PRZEDSZKOLA”

Organizatorzy:
- Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie

Cele:
- rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczej
w przedszkolnych wspomnieniach;
- uczczenie 25 – lecia istnienia Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie.

Zasady konkursu:
- przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu zawartego w tytule;
- konkurs jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus oraz absolwentów Przedszkola;
- prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko w formacie A4, dowolną techniką (płaską);
- każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko, wiek, przynależność do przedszkola/szkoły; imię i nazwisko oraz nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego.
- prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  • Przedszkole wiek 3 – 4 lata
  • Przedszkole 5 – 7 lat
  • Klasy I – III
  • Klasy IV – VIII
  • Szkoły ponadpodstawowe

- Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu raz jego przedstawicieli ustawowych warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem przez nich zgody na nieodpłatne wyeksponowanie pracy oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

Kryterium oceny:
-
walory artystyczne;
- ciekawa interpretacja tematyki;
- samodzielność wykonania

Terminy:
- Prace należy dostarczyć do Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus ul. Gwiezdna 16,
96 – 054 Ksawerów do dnia 7 czerwca 2024 roku.
- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 czerwca 2024 podczas obchodów Jubileuszu 25- lecia istnienia Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Ocena i nagrody:
- do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatorów konkursu;
- prace będą oceniane w podziale na kategorie wiekowe;
- jury przyznaje 3 nagrody w każdej kategorii oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej;
- jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;
- laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy;
- wyróżnione prace zostaną zamieszczone na przedszkolnej stronie Facebook.

 

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Projekt Platypus wykonanie Tako