Aktualności

21 grudnia 2023

Błogosławionych świąt!

Na czas świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2024
życzymy głębokiej wiary w obecność Dzieciątka Jezus -
prawdziwego Boga i człowieka.

z darem modlitwy siostry i pracownicy Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

 

 

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Projekt Platypus wykonanie Tako