//facebook

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Przedszkole Karmelitanek
w Ksawerowie

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać na maila ogłoszenia? Zapisz się do newslettera.


 

W naszym przedszkolu

DZIECKO

 1. Wychowywane jest w duchu wartości chrześcijańskich.

 2. Czuje się bezpiecznie.

 3. Zaspokaja swoje podstawowe potrzeby.

 4. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

 5. Ma prawo do doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa i dobra dziecka).

 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

 7. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

 8. Rozwija umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach
  z dziećmi i dorosłymi.

 9. Bierze udział we właściwie zorganizowanym procesie opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznym, uwzględniającym indywidualne tempo rozwoju.

 10. Osiąga gotowość szkolną na optymalnym poziomie.

 11. Poszerza wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym poprzez uczestnictwo w wycieczkach, spotkaniach organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem warunków środowiska lokalnego.

 

RODZICE

 1. Są partnerami w tworzeniu klimatu przedszkola poprzez czynne uczestnictwo w życiu placówki. Biorą udział w uroczystościach o charakterze rodzinnym.

 2. Współpracują w katolickim wychowaniu dziecka poprzez uczestnictwo
  w niedzielnej Eucharystii, okolicznościowych Mszach św. i spotkaniach organizowanych przez przedszkole oraz wpajanie dziecku wartości chrześcijańskich.

 3. Są regularnie informowani o postępach i niepowodzeniach dziecka.

 4. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.

 5. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: pomagają w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc, służą swoją zawodową wiedzą.

 6. Realizują zobowiązania wynikające ze Statutu przedszkola.

 

NAUCZYCIELE

 1. Aktywnie realizują zadania i cele przedszkola określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dokumenty wewnętrzne placówki.

 2. Aktywnie włączają się w tworzenie charakteru i klimatu przedszkola.

 3. Współpracują z rodzicami.

 4. Zapewniają dzieciom wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich.

 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

 6. Dbają o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków.

 7. Wykorzystują twórcze i aktywne metody pracy z dzieckiem, zapewniając mu wszechstronny rozwój.

 8. Prowadzą obserwację pedagogiczną oraz przeprowadzają diagnozę przedszkolną.

 9. Dostosowują metody pracy wychowawczej i dydaktycznej, uwzględniając indywidualne potrzeby i tempo rozwoju dziecka.

 10. Współpracują z innymi pracownikami przedszkola.

 11. Realizują pozostałe zobowiązania wynikające ze Statutu przedszkola.