//facebook

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Przedszkole Karmelitanek
w Ksawerowie

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać na maila ogłoszenia? Zapisz się do newslettera.


 

Model absolwenta

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które:

 • zna swoją godność dziecka Bożego i wie, że jest kochane przez Boga jako Ojca

 • odznacza się umiłowaniem Kościoła

 • czynnie uczestniczy w życiu religijnym (codzienna modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, Matki Bożej,
  św. Józefa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus)

 • zna i przestrzega wartości moralne, takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość; rozróżnia zachowania dobre i złe

 • posiada umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

 • wykazuje się postawą patriotyczną

 • jest samodzielny, utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

 • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji

 • jest otwarte na świat wartości estetycznych

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych