//facebook

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Przedszkole Karmelitanek
w Ksawerowie

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać na maila ogłoszenia? Zapisz się do newslettera.


 

Misja przedszkola

Dziecięctwo duchowe, które ma swoje źródło w dziecięctwie Jezusowym, wyraża się nie tyle w słowach albo w uczuciach serca, ile w pokorze i ofierze, prostocie myśli i apostolstwie radości wśród maluczkich tego świata, w radosnym i szczerym wypełnianiu powołania. Siostry naśladując przykład Zbawiciela nie będą zwracały uwagi na zyski materialne, lecz unikając względu na osoby, z umiłowaniem poświęcą się ubogim i najbardziej potrzebującym, a w sposób szczególny dzieciom i młodzieży.

NASZE PRZEDSZKOLE:

 1. Promuje chrześcijański system wartości.

 2. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

 3. Zwraca szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy: sieroty, pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych oraz w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.

 4. Umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności oraz stwarza warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

 5. Wspomaga rodzinę w jej zadaniach wychowawczych.

 6. Ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości, wdraża w życie grupy społecznej w poczuciu obowiązku, odpowiedzialności i świadomości praw osoby.

 7. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 8. Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości chrześcijańskich.

 9. Umożliwia dzieciom rozwój poczucia tożsamości narodowej, językowej
  i religijnej.